FAQ - otázky a odpovědi

Potřebujete rychlou radu? Níže naleznete přehled nejčastěji kladených dotazů našich zákazníků.
Pokud zde Váš dotaz nenaleznete, obraťte se na naše technické poradce, případně neváhejte využít náš kontaktní formulář.

Ventil VRG, VRB, F, teče kolem osy ventilu.

zobrazit odpověď

Řešení: Může být poškozen O kroužek. Doporučujeme výměnu O-kroužků, které jsou součástí renovační sady pro ventily.

zavřít odpověď

V jaké pozici zůstane přepínací ventil VZC, VZD při výpadku napájení?

zobrazit odpověď

Řešení: srdce přepínacího ventilu VZC, VZD zůstane po výpadku napájení v aktuální pozici.

zavřít odpověď

Ventil VTC se neotvírá na vstupu teplé vody.

zobrazit odpověď

Řešení: Může být způsobeno nízkým tlakem na přívodní větvi nebo nefunkční termostatickou patronou. Doporučujeme demontovat termostatickou patronu z ventilu, vložit ji do vody o teplotě alespoň o 10 ºC vyšší než její spouštěcí teplota, během několika vteřin by se patrona měla otevřít, jestliže se tak stane je problém v tlakovém vyvážení armatury.

zavřít odpověď

Jak funguje přepínací funkce u ventilu VTD?

zobrazit odpověď

Řešení: Tyto ventily se používají v přepínacích aplikacích. Když je teplota vstupního média nižší než jmenovitá přepínací teplota, je médium odchýleno do vstupu B, když je teplota vstupního média větší než jmenovitá přepínací teplota je odchýleno do vstupu A. Proudové schéma je nakresleno přímo na ventilu.

zavřít odpověď

Servopohon ARA661 přeskakuje při chodu jedním směrem.

zobrazit odpověď

Řešení: Může být poškozeno kolo převodovky servopohonu nebo vadný koncový spínač. Doporučujeme vyčistit ventil, rozbor vody s důrazem na obsah mechanických i chemických látek, poté přidání filtru, promazání ventilu. Pokud ARA nadále přeskakuje, zašlete vadný servopohon do REMAK a.s. na reklamaci (pokud je v záruce).

zavřít odpověď

Servopohon ARA655 se pohybuje jen jedním směrem,nebo jen vrčí nebo nereaguje.

zobrazit odpověď

Řešení: Může být vadná deska tištěných spojů. Pravděpodobně došlo k překročení povolené odchylky napětí o více jak +-10%. V tomto případě je reklamace negativní, příčina vady je na straně uživatele.

zavřít odpověď

Co znamená symbol u swiče číslo 7 v manuálu pro nastavení servopohonu ARA639?

zobrazit odpověď

Řešení: jde o funkci redukce hlasitosti především v nočních hodinách, v případě nepřesného signálu např. v rozmezí 4,8-5,1 namísto 5 se motor trvale otáčí - bzučí, v případě aktivace této funkce se zastaví, což oceníme především v nočních hodinách.

zavřít odpověď

Co znamená symbol u swiče číslo 8 v manuálu pro nastavení servopohonu ARA639?

zobrazit odpověď

Řešení: Jedná se o funkci zapamatování poslední polohy před výpadkem napájení, po obnovení napájení není nutná opětovná auto kalibrace, která trvá mezi 15 - 120 vteřinami.

zavřít odpověď

Zničil se plastový unášeč servopohonu ARA, 90.

zobrazit odpověď

Řešení: Může být překročen točivý moment nutný k otáčení ventilu. Pro ventily max. DN 50 doporučujeme servopohony s kroutícím momentem 6 Nm. Pro ventily větších DN doporučujeme servopohony s kroutícím momentem 15 Nm. Pokud máte zvolen servopohon správně, lze objednat renovační sadu, ale před její instalací doporučujeme vyčištění ventilu, rozbor vody s důrazem na obsah mechanických i chemických látek, poté přidání filtru, promazání ventilu.

zavřít odpověď

Jak poznám v jaké poloze ventilu je srdce ventilu VRG, když je ventil zkompletován?

zobrazit odpověď

Řešení: na ose ventilu je jedna část osy sešikmená. Pokud směruje sešikmení na některý port ventilu, je tento port uzavřen (neplatí pro ventily VRB a VRG140 ). V katalogových listech je vždy zakreslen řez ventilu, z kterého je patrné, jaký je tvar srdce a dle sešikmení na ose ventilu poznáme, kde se srdce ventilu nachází.

zavřít odpověď

Lze použít k ekvitermnímu regulátoru ESBE 90C-90 přídavný senzor pokojové teploty? Jaký typ je výrobcem doporučený?

zobrazit odpověď

Řešení: V případě požadavku lze dodat pokojové čidlo CRS231 - výrobek ESBE, kterým lze doregulovat aktuální teplotu v referenční místnosti.

zavřít odpověď

Jaký je rozdíl mezi ventilem VRG141 a VRB141?

zobrazit odpověď

Řešení: VRG141 je klasický 4 cestný ventil, VRB141 (bivalentní ventil) má jiný tvar srdce, proto jej lze použít k vytápění aplikace dvěma zdroji tepla, přičemž jeden je primární, ekonomický (tepelné čerpadlo, krbová vložka, solární panel), druhý sekundární (plynový kotel, el. kotel, kotel na pelety),ventil zajistí využití 1. zdroje - poté mixování obou zdrojů - nebo jen vytápění 2. zdrojem.

zavřít odpověď

Jak nainstalovat servopohon ARA na ventil VRG?

zobrazit odpověď

Řešení: Ventil i servopohon nastavíme do středové polohy a v těchto polohách oba produkty spojíme a zajistíme šroubem.

zavřít odpověď

Jaký typ servopohonu použít?

zobrazit odpověď

Řešení: Potřeba vyšší síly servopohonu se v přímé úměře zvyšuje s dimenzí ventilu. Do dimenze DN 40 výrobce doporučuje servopohon řady ARA600, pro dimenze od DN50 do DN150 mm jsou doporučeny servopohony řady 90.

zavřít odpověď

Směšovací ventily řady 3MG, 3G, 4MG, BIV nejsou již v nabídce, jaké jsou náhrady za tyto ventily?

zobrazit odpověď

Řešení: Ventily řady 3MG, 3G nahrazují ventily řady VRG130, ventily 4MG nahrazují ventily řady VRG140, ventily BIV nahrazují ventily řady VRB140.

zavřít odpověď

Termostatické ventily řady 30MR, 20R, AS nejsou již v nabídce, jaké jsou náhrady za tyto ventily?

zobrazit odpověď

Řešení: Tyto ventily řady 30MR, 20R, AS nahrazují termostatické ventily řady VTA300 a VTA500.

zavřít odpověď

Plnící jednotky řady LTC140, LTC170 a ventily TV25 nejsou již v nabídce, jaké jsou náhrady za tyto ventily?

zobrazit odpověď

Řešení: Plnící jednotky LTC140 a LTC170 nahrazují plnící jednotky LTC260 a LTC270, kde došlo k inovaci čerpadla dle směrnice EU o energetických výrobcích. Plnící ventily řady TV25 nahrazují plnící ventily řady VTC300 a VTC500.

zavřít odpověď

Přepínací ventily řady VZA, VZB nejsou již v nabídce, jaké jsou náhrady za tyto ventily a jaká je jejich specifikace?

zobrazit odpověď

Řešení: Tyto přepínací ventily VZA, VZB nahrazují přepínací ventily řady VZC a VZD. Přepínací ventil VZC má konektor typu Molex na rychlé připojení kabelu vedoucího do řídící jednotky, má krytí IP20. Přepínací ventil VZD se dodává s pevně instalovaným kabelem a má třídu krytí IP40.

zavřít odpověď

Servopohony pro rotační ventily řady 60 a řady 80 nejsou již v nabídce, jaké jsou náhrady za tyto servopohony?

zobrazit odpověď

Řešení: Tyto servopohony řady 60 nahrazují servopohony řady ARA600, servopohony řady 80 nahrazují servopohony řady 90.

zavřít odpověď

Servopohony pro lineární ventily řady ALA, ALB, ALD nejsou již v nabídce, jaké jsou náhrady za tyto servopohony?

zobrazit odpověď

Řešení: Tyto servopohony pro lineární ventily řady ALA, ALB, ALD nahrazují servopohony řady ALF.

zavřít odpověď

Jaká je životnost ventilů řady VRG, VRB, F?

zobrazit odpověď

Řešení: Z mnohaletých zkušeností víme, že ventily těchto řad VRG, VRB, F, pracují spolehlivě více než 10 let. Abyste dosáhli co největší životnost svých ventilů, je nutné dbát na to, aby nedocházelo k vyššímu pracovním tlaku a k překročení maximálnímu rozdílu tlakové ztráty. Dále je nutno dbát na čistotu média v otopné soustavě, aby nedocházelo k mechanickému a chemickému zanášení ventilu. Pokud splníte všechny tyto kritéria, naše ventily Vám garantují dlouholetou spolehlivou práci, kdy dojde maximálně k drobným opravám jako je výměna těsnění.

zavřít odpověď

Jaká je životnost servopohonů řady ARA, 90?

zobrazit odpověď

Řešení: Z mnohaletých zkušeností víme, že servopohony těchto řad ARA, 90 pracují spolehlivě více než 5 let. Abyste dosáhli co největší životnost svých servopohonů, je nutné dbát na to, abyste zvolili správný servopohon dle výše kroutících momentů, pro ventily do DN 50 instalujeme pohony s k.m. 6 Nm, pro ventily s DN 50 – DN 150 instalujeme pohony s k.m. 15 Nm. Také je důležité, aby nedošlo k překročení povolené odchylky napětí o více jak +-10%, které by mohlo porušit chod servopohonu. Dále je nutno dbát na čistotu média v otopné soustavě, aby nedocházelo k mechanickému a chemickému zanášení ventilu.

zavřít odpověď

Potřebuji na ventily starších řad 3MG, 3G, 4MG, BIV montážní sady pro montáž servopohonu či regulátoru?

zobrazit odpověď

Řešení: Při instalaci servopohonu řady ARA, 90 a regulátoru CRx, 90Cx-x NENÍ zapotřebí dokupovat další montážní sada, jelikož montážní sada na tyto ventily MG, G, BIV jsou vždy součástí balení zmiňovaných servopohonů či regulátorů.

zavřít odpověď

Potřebuji na ventily řad VRG, VRB montážní sady pro montáž servopohonu či regulátoru?

zobrazit odpověď

Řešení: Při instalaci servopohonu řady ARA či regulátoru CRx 110, 90Cx-x NENÍ zapotřebí dokupovat další montážní sada, jelikož montážní sada na tyto ventily VRG, VRB jsou vždy součástí balení zmiňovaných servopohonů či regulátorů. Při instalaci servopohonu řady 90 či regulátoru CRx 120 je nutno objednat montážní sadu - objednací číslo 16053300.

zavřít odpověď

Potřebuji na ventily řad F montážní sady pro montáž servopohonu?

zobrazit odpověď

Řešení: Při instalaci servopohonu řady ARA, 90 NENÍ zapotřebí dokupovat další montážní sada. Chceme zde však připomenout, že pro ventily řady F je primárně navržena řada servopohonů 90. Doporučujeme Vám vždy volit kombinaci ventilu F a pohonu řady 90, dosáhnete větší životnosti jednotlivých komponentů.

zavřít odpověď

Co znamenají funkce ochrana proti opaření a dezinfekční ohřev u termostatických ventilů VTA300 a VTA500?

zobrazit odpověď

Řešení: Dezinfekční ohřev znamená, že voda v otopném systému se musí ohřát na 60 °C, aby se předešlo množení bakterií Legionelly. Takto vysoká teplota by mohla způsobit opaření. Proto termostatický směšovací ventil VTA nainstalovaný za ohřívačem teplé vody omezuje teplotu vody dle Vámi nastaveného limitu. Takto lze ohřívat vodu až na bezpečné dezinfekční teploty bez rizika, že se někdo opaří.

zavřít odpověď

Jaký je teplotní rozsah u termostatických ventilů VTA300 a VTA500 a v jakém rozmezí je skutečná výstupní teplota?

zobrazit odpověď

Řešení: Ventily řady VTA mají velkou škálu rozsahu teplot, v mosazné provedení 20 – 43 °C, 35 – 60 °C, 45 – 65 °C, 50 – 75 °C se stabilitou výstupní teploty +- 2 °C, u provedení z niklu 32 – 49 °C, 35 – 50 °C, 35 – 60 °C, 45 – 65 °C se stabilitou výstupní teploty u řady VTA300 +- 1 °C, u řady VTA500 +- 2 °C.

zavřít odpověď

Jaký je teplotní rozsah u termostatických ventilů VTA300 a VTA500 a v jakém rozmezí je skutečná výstupní teplota?

zobrazit odpověď

Řešení: Ventily řady VTA mají velkou škálu rozsahu teplot, v mosazné provedení 20 – 43 °C, 35 – 60 °C, 45 – 65 °C, 50 – 75 °C se stabilitou výstupní teploty +- 2 °C, u provedení z niklu 32 – 49 °C, 35 – 50 °C, 35 – 60 °C, 45 – 65 °C se stabilitou výstupní teploty u řady VTA300 +- 1 °C, u řady VTA500 +- 2 °C.

zavřít odpověď

Termostatický ventil VTA300 či VTA500 nemíchá přesně dle nastavených parametrů na ventilu.

zobrazit odpověď

Řešení: Minimální rozdíl teplot mezi přívodem teplé vody a výstupem smíchané vody musí být minimálně 10 °C. Dále zkontrolujte zda-li na jeden z portů nepůsobí nevhodně velkým tlakem například oběhové čerpadlo.

zavřít odpověď

Jak velkou plochu podlahového vytápění lze regulovat termostatickým ventilem VTA300 či VTA500?

zobrazit odpověď

Řešení: VTA322 20 – 43 °C, G ¾, Kvs 1,5 pokryje 40 – 80 m2. VTA522 20 – 43 °C, G 1, Kvs 3,2 pokryje 85 – 160 m2. VTA572 20 – 43 °C, G 1, Kvs 4,8 pokryje 130 – 240 m2. Nutno zmínit, že uvedené parametry vychází z předpokladu rozdílu teplot max. 7 K, výkonu podlahové vytápění 50 W/ m2.

zavřít odpověď

Jaký je rozdíl u termostatických ventilů VTA300, VTA500 mezi mosazným a niklovým provedením?

zobrazit odpověď

Řešení: Dalo by se říci, že mosazná řada je řadou základní, kdy dodávka TV je dostupná za 7-8 vteřin a stabilita výstupní teploty je +-2 °C, v extrémních případech +-3 °C (např. nedodržení doporučeného teplotního spádu mezi přívodní teplotou a teplotou výstupu). U niklové řady je TV dostupná za 2-3 vteřiny a stabilita výstupní teploty je +-1 °C, v extrémních případech +-2 °C.

zavřít odpověď

Nenašli jste odpověď na konkrétní otázku?

Zavolejte nám na +420 571 877 138 (704) nebo nás kontaktujte e-mailem, rádi Vám poradíme.

Kontaktovat ESBE